ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Số:  293/2 /PT-THAG

         

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO, THÔNG BÁO NĂM 2019

(Áp dụng từ ngày 08/01/2019)

I/ SÓNG TRUYỀN HÌNH (Bao gồm thuế VAT)                                                                           (Đơn vị tính: Đồng)

Mã giờ

Thời điểm quảng cáo

Thời gian

Thời lượng chuẩn

10"

15"

20"

30"

GIỜ A

BUỔI SÁNG

A -1

Trước phim sáng(đợt I)

6h30

1.400.000

1.800.000

2.300.000

3.000.000

A - 2

Giữa phim sáng(đợt I)

7h15

2.000.000

2.500.000

3.000.000

4.000.000

A - 3

Cuối phim sáng(đợt I)

8h00

2.000.000

2.500.000

3.000.000

4.000.000

A - 4

Trước phim sáng (đợt II)

9h05

2.000.000

2.500.000

3.000.000

4.000.000

A - 5

Giữa phim sáng (đợt II)

9h25

2.500.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

A - 6

Cuối phim sáng (đợt II)

9h45

2.000.000

2.500.000

3.000.000

4.000.000

 

GIỜ B

BUỔI TRƯA

 

 

 

 

 

B - 1

Trước phim trưa

12h00

5,200,000

6,300,000

7,300,000

9,500,000

B - 2

Giữa phim trưa

12h20

6,300,000

7,300,000

8,400,000

12,000,000

B - 3

Cuối phim trưa

12h45

5,200,000

6,300,000

7,300,000

9,500,000

 

GIỜ C

BUỔI XẾ TRƯA

 

 

 

 

 

C - 1

Trước phim xế trưa

14h05

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

C - 2

Giữa phim xế trưa

14h25

5.000.000

6.000.000

7,000,000

9,000,000

C - 3

Cuối phim xế trưa

14h50

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

 

GIỜ D

BUỔI CHIỀU

 

 

 

 

 

D- 1

Trước phim chiều

17h

4,700,000

6,300,000

7,800,000

10,500,000

D - 2

Giữa phim chiều

17h45

6,300,000

7,300,000

8,400,000

12,000,000

D - 3

Trước Thời sự An Giang

18h30

8,400,000

12,500,000

14,500,000

18,500,000

 

 

 

 

 

 

 

             

Mã giờ

Thời điểm quảng cáo

Thời gian

Thời lượng chuẩn

10"

15"

20"

30"

GIỜ E

BUỔI TỐI

 

 

 

 

 

E - 1

Trước thời sự Đài THVN

19h

10,500,000

14,500,000

17,800,000

21,000,000

E - 2

Sau Dự báo thời tiết

19h50

10,500,000

14,500,000

17,800,000

21,000,000

E - 3

Sau giới thiệu tựa phim tối

20h10

15,500,000

17,500,000

20,000,000

23,000,000

E - 4

Giữa phim tối(đợt I)

20h30

19,000,000

23,000,000

25,000,000

27,000,000

E - 5

Giữa phim tối(đợt II)

21h15

19,000,000

23,000,000

25,000,000

27,000,000

E - 6

Trước khi kết thúc phim tối (đợt II)

21h40

10,500,000

14,500,000

17,500,000

21,000,000

        -Thời lượng chuẩn:10 giây,15 giây,20 giây,30 giây.

       -Các mẫu quảng cáo trên 30 giây được tính theo đơn giá 30 giây cộng với 1 đơn giá chuẩn tiếp theo;

       -Giá mẫu quảng cáo (TVC) thời lượng 5 giây được tính bằng 1/2 giá TVC 10 giây;

       -Chọn vị trí ưu tiên 1,2,3 đầu và 3,2,1 cuối cut quảng cáo: cộng thêm 10% trên đơn giá chuẩn 30 giây;

       -Ngoài những thời điểm quảng cáo đã được xác định, trường hợp phát sóng TVC trong truyền hình trực tiếp, khách hàng sẽ được tính theo giá quảng

 giá quảng cáo ở khung giờ E4 hoặc E5(Giữa phim tối);

       -Trường hợp phát sóng quảng cáo trong các chương trình khác sẽ được tính theo giá quảng cáo của khung giờ tiếp theo;

GIỜ P

POP - UP

10"

15"

P - 1

Giữa phim tối

4.000.000

5.000.000

P - 2

Các phim còn lại

2.000.000

3.000.000

P - 3

KEY LOGO

2.000.000

3,000,000

         -Key pop-up, logo (chạy chữ) phía dưới màn hình, chiếm 1/10 chiều cao màn hình: phát trong chương trình.

       

GIỜ T

TỰ GIỚI THIỆU

Khung giờ

Từ 2 phút  - dưới 3 phút
(Đơn giá 1 phút)

Từ 3 phút -  dưới 10 phút
(Đơn giá 1 phút)

T - 1

Cuối phim trưa

12h45

8,000,000

7,000,000

T - 2

Trước Thời sự AG

18h30

12,000,000

9,000,000

T - 3

Sau bản tin Dự báo thời tiết

19h45

12,000,000

9,000,000

T - 4

Trước khi kết thúc phim tối(đợt II)

21h40

8,000,000

7,000,000

 -Tự giới thiệu, thời lượng dư dưới 30 giây sẽ được tính 1/2 đơn giá 1phút; thời lượng dư 30 giây trở lên được tính theo đơn giá 1 phút (Tự giới thiệu không kèm theo TVC)

THÔNG BÁO, RAO VẶT (Đơn vị tính: 1 phút)

Giá

TB - 1

Thông báo, rao vặt vào khung giờ phim 6h30, 9h05, 12h, 14h05, 17h.

1.000.000

TB - 2

Thông báo, rao vặt vào khung giờ sau dự báo thời tiết (19h45)

2,000,000

TB - 3

Thông báo chuyển nhượng sử dụng đất vào khung giờ trước và sau phim 6h30, 12h, 17h.

500,000

TB - 4

TB mất giấy tờ cá nhân, tìm người thân vào khung giờ phim 6h30,11h45, 17h.

300,000

TB - 5

Cáo phó, cảm tạ vào khung giờ trước Thời sự THAG (18h30)

1.000.000

II/ SÓNG PHÁT THANH FM (Bao gồm thuế VAT)

 

 

 

SẢN PHẨM QUẢNG CÁO

 

 

 

 

 

 

Thời điểm

30"

 1 phút

PT - 1

Buổi sáng

1.000.000

1.5000.000

PT - 2

Buổi Trưa

1.000.000

1.5000.000

PT - 3

Buổi Tối

1.000.000

1.5000.000

THÔNG BÁO, RAO VẶT, NHẮN TIN

 

 

 

 

 

 

Thời điểm

(Đơn giá  1 phút)

PT - 4

Buổi sáng

500,000

PT - 5

Buổi Trưa

500,000

PT - 6

Buổi Tối

500,000

 - Khách hàng đăng ký lịch quảng cáo, thông báo vào thời điểm phát sóng của tất cả chương trình trên sóng  FM (Ngoại trừ thời

điểm giữa của chương trình thời sự sáng (5h30); trưa (11h30) và chiều (17h00); Đọc truyện (21h30)).

III/ TỶ LỆ GIẢM GIÁ

Từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng

7%

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

10%

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

12%

Từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng

15%

Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

18%

Từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng

20%

Từ 5 tỷ đồng đến dưới 8 tỷ đồng

25%

Từ 8 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng

30%

Từ 10 tỷ đồng trở lên

35%

             

IV/ HOA HỒNG

         - Đối với khách hàng không hưởng giảm giá thì được trích 5% hoa hồng trên giá trị hợp đồng sau khi trừ thuế VAT (giá trị hợp đồng  từ 5 triệu đồng trở lên). Việc hưởng giảm giá được thể hiện trong hợp đồng và hóa đơn với khách hàng.

        - Việc chi hoa hồng quảng cáo chỉ được nhận khi các cá nhân, đơn vị đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng.

V/ QUY ĐỊNH VỀ CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ KHI ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO

        - Các nội dung thông tin, quảng cáo phải có giấy phép hợp lệ  theo quy định của Luật Quảng cáo hiện hành.

        - Nội dung quảng cáo đảm bảo tính văn hóa nghệ thuật, phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam.

VI/ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

         

         - Do thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thời điểm quảng cáo theo mã giờ khách hàng đăng ký có thể dao động từ 10 phút đến 20 phút để thực hiện công tác tuyên truyền các chương trình đột xuất tại địa phương.

       - Những trường hợp không theo quy định trong bảng giá này, Giám đốc sẽ xem xét và quyết định từng sự việc cụ thể.

Bảng giá này có thể thay đổi trong quá trình thực hiện, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang sẽ thông báo trên website: www.atv.org.vn

VII/ THÔNG TIN VỀ KÊNH SÓNG VÀ LIÊN HỆ

      1. Thông tin về kênh sóng phát thanh & truyền hình

          1.1  Kênh phát thanh FM An Giang được phát sóng công suất 5 kw trên tần số 93,1 MHz đặt tại đỉnh Núi Cấm.

                + Tầm phủ sóng: toàn tỉnh An Giang và nhiều tỉnh lân cận thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

          1.2  Kênh truyền hình An Giang phát sóng theo chuẩn HD từ đầu năm 2019 và có phạm vi phủ sóng rộng cụ thể:

                 + Đã được phát sóng quảng bá trên vệ tinh Vinasat - 2  trong hệ thống Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

                 +Đã truyền dẫn qua mạng truyền hình kỹ thuật số mặt đất VTV (Kênh 21), SDTV (Kênh 34) trên các hệ thống VTVcab, HTVC,

SCTV và các hệ thống IPTV như MyTV,Viettel, FPT.Do vậy, kênh truyền hình An Giang có phạm vi phủ sóng khắp các tỉnh trong cả nước.

 

         2. Liên hệ:  Phòng Dịch vụ & Quảng cáo

                 - Địa chỉ: Số 852 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

                 - Điện thoại: 02963.853088; Fax: 02963.857043, Email: quangcaoag@gmail.com; webside: www.atv.org.vn

     

       ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH AN GIANG

     

GIÁM ĐỐC

             
       

(Đã ký)

 
             
           
       

  Nguyễn Văn Lên