Châu Phú họp mặt Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

12/10/2018 08:20

Chiều ngày 11-10, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018) và tổng kết mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2018.

Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và các lực lượng làm công tác dân vận quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo thực sự đi vào đời sống xã hội của nhân dân.

Qua thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, toàn huyện Châu Phú có 235 mô hình đăng ký, đang được tổ chức triển khai thực hiện, trong đó có 44 mô hình mới được xây dựng trong năm 2018.

Tại buổi họp mặt, có 02 cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương; 01 tập thể, 03 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng với thành tích thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2018; 13 tập thể, 28 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng với thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2018.

Trúc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

Viết bình luận mới