NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG, GIAO LƯU VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP NGÀNH THỦY SẢN

16/05/2019 16:03

Ngày 16/5, Trường Đại học An Giang tổ chức Ngày hội tuyển dụng, giao lưu và kết nối doanh nghiệp ngành nuôi trồng thủy sản và công nghệ sinh học, mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp.

Ngày hội đã thu hút rất nhiều các bạn sinh viên của ngành nuôi trồng thủy sản và công nghệ sinh học, Trường Đại học An Giang đến tìm hiểu về môi trường việc làm và nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, qua đó giúp cho sinh viên có sự chuẩn bị các kỹ năng phù hợp và cần thiết cho nghề nghiệp tương lai. Đây là chương trình đầu tiên do Bộ môn Thủy sản kết hợp với các doanh nghiệp trong ngành nuôi trồng thủy sản và công nghệ sinh học trong và ngoài nước tổ chức với mục đích hỗ trợ các sinh viên có cơ hội kết nối với các doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng thời là cơ hội để các nhà tuyển dụng quảng bá và tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao.

                                                                  Phương Mai – Văn Thêm

Viết bình luận mới